tirsdag 2. august 2011

Styrke og svakhet

I den senere tid har vi sett mennesker bære fram budskap med styrke. Helle Gannestad fra Møre og Romsdal AUF er opphavet til uttalelsen:

"Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen".

Det er flott at vi kan oppleve å få styrke gjennom tro, håp og kjærlighet – også når det er tøft. Men det hender at de som regnes blant de aller sterkeste også kan bli svake:

I mine øyne er Elia et av de sterkeste menneskene jeg har lest om. Likevel opplevde han å bli svak da han ble truet:
    Jesabel sendte en mann til Elia med dette bud: «Måtte gudene la meg bøte både nå og siden om jeg ikke i morgen på denne tid lar det gå deg som det gikk med profetene.» Da ble Elia redd …
    1 Kong 19:1-9
Reaksjonen gjør ham på mange måter enda mer troverdig. Ingen av oss er ”supermennesker”. Noen føler til og med at de er ”lite troende” når de opplever å bli redde. Få ble vist større tillit fra Vårherre enn akkurat Elia, og Gud tok seg av ham også i hans redsel. At de første kristne heller ikke var fremmede for redsel fikk Paulus til å skrive at heller ikke angst kan skille oss fra Kristi kjærlighet*.

Jo – det er styrke i kjærligheten når jeg er svak, og jeg kjenner kjærlighetens kilde.

* Rom 8:35

Ingen kommentarer: