onsdag 3. august 2011

Millionær i forkledning

Jeg har sett to av programmene – og det på tross av at jeg verken ser mye på TV, eller er særlig begeistra for programmer som har som mål at det skal bli sterke ”reality-følelser” for åpent kamera. Det gjør at når Tore dukker opp, så setter han meg umiddelbart på sporet til ”avknappen”.

Grunnen til at det har vært OK å se ”Millionæren” er hva det gjør med ham/henne å få anledning til å gjøre noe som ikke gir gevinst i form av profitt. I motsetning til mottakerne visste millionærene hva de var med på, men de hadde ikke til fulle forutsett hva det kom til å gjøre med dem selv.

Det er OK å gjøre noe uten å få noe igjen. Det er til og med bibelsk. Jesus sa at når du gjør noe uegennyttig ”Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen”*

Mens arbeidsmiljøloven fortsatt bare ble betraktet som ”veiledende” og jeg var heltidsstudent, hadde jeg en jobb hvor jeg kunne jobbe nesten ubegrenset. Jeg kunne velge oppdrag som ga mulighet for å lese samtidig som jeg faktisk utført jobben min 100%. I den perioden ble jeg veldig fokusert på ”hva kan jeg få ut av dette”? Jeg tror jeg ble mer sliten av den tanken enn av all jobbinga og studeringa. Derfor forstår jeg hva Jesus mener. Det er greit å lage fest uten å sitte igjen med ”gevinst” ☺. "Gevinsten" kommer i himmelen!

* Dagens tekst: Luk 14:12-14

Ingen kommentarer: