tirsdag 10. mai 2011

”Second chance”

Det er nok noen som jeg har gitt både en, to – ja, mange nye sjanser, for så til slutt å måtte gi opp. Da tenker jeg i første omgang i rollen som arbeidsgiver.

Det er tøft for begge parter å måtte avslutte et ansettelsesforhold, og det skjer heldigvis relativt sjelden. Det er en litt annen virkelighet når fokuset er det sosiale liv, og når vi snakker om Guds rike kommer vi over i en annen verden:

Den Far jeg er blitt kjent med gjennom Jesus, er raus på det området. De gangene han har behov for å korrigere, gjør han det ved å overlate oss til vår egen sviktende dømmekraft, eller til våre egne misgjerninger. Det er en skremmende tanke, men heldigvis varer det ikke lenge:
  "En liten stund forlot jeg deg,
  men i min store barmhjertighet
  fører jeg deg hjem igjen.
  Da vreden steg opp i meg, skjulte jeg
  ansiktet for deg et øyeblikk.
  Nå forbarmer jeg meg over deg
  med evig miskunn, sier Herren, din forløser."

  Jes 54:7-10
”Evig miskunn” høres veldig religiøst ut for oss som er vokst opp med ”Kyrie Eleison”, men når jeg ”tygger litt” på det, er perspektivet fantastisk. Det er et løfte om en ny sjanse uten ”holdbarhetsdato”. Det er litt av en garanti.

Se også: Pokerfjes

Ingen kommentarer: