onsdag 11. mai 2011

….. fordi …..

Hjelp meg:
  • se, fordi jeg er sett
  • lete, fordi jeg er funnet
  • be, fordi jeg blir bedt for
  • banke på, fordi det er åpnet opp
  • høre, fordi jeg er hørt
  • bære, fordi jeg er båret
  • tilgi, fordi jeg er tilgitt
  • gripe, fordi jeg er grepet:
Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.
Fil 3:12–14

Når forutsetningene er så gode, hvorfor er det da så vanskelig!

Se også:
Åndelig sjiraff
Sitter på toget

Ingen kommentarer: