torsdag 19. mai 2011

Annerledes

Dersom noe skal oppfattes som ”nytt” må det være annerledes enn det som har vært før. I klesveien er jeg relativt tradisjonell og havner som regel på Dressmann når jeg skal ha noe nytt.

Jeg innrømmer det gjerne – det som er ”annerledes” etter et besøk der er at nyervervelsene er mindre slitt enn de som blir byttet ut. Det er det stort sett bare de aller nærmeste som merker at jeg er blitt "ny". Men klærne er like nye på meg som de nye designerklærne er på en moteløve som alle legger merke til.
    Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt … en pakt som er annerledes … slik er den pakten jeg vil slutte: Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte … For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren.
    Jer 31:31–34
Sitatet er fra en profeti til Guds utvalgte folk. Den peker fram mot Jesus som er den som gjør det mulig for meg å kjenne Gud. Den nye pakten er annerledes. Det nye mennesket i Kristus er også annerledes. På noen viser det veldig godt, på andre er det bare de nærmeste som ser at klærne er nye. Men noe er annerledes enn det som var før, noe er nytt.

Ingen kommentarer: