onsdag 30. mars 2011

Agape


I går delte jeg ”Tankesmuler om brød”, og tekstene denne uka fortsetter å fokusere på ”minnemåltidet”. Som jeg skrev i går, tror jeg at Jesus ønsket at jeg skal minnes ham hver gang jeg spiser. Det er mulig å gjøre når jeg er alene, men fellesskapet rundt et måltid er også en bærebjelke og veldig sentral trosoppbyggelsen. Det er tydelig at det var fellesskapet rundt måltidet som hadde fokus hos de første kristne.

At ”maten” ble fokus, og ikke det å dele ”Kristus-livet” i fellesskapet rundt måltidet kan være en av årsakene til at ”måltidet” utviklet seg til et nattverdsritual slik det gjennomføres i mange sammenheng. Det Paulus skriver til Korintermenigheten kan ha gitt belegg for en slik utvikling, men jeg tror fortsatt at det er oppfordringen både fra Jesus og Paulus som er gyldig: Dersom det skjer "hver gang" blir Jesus en del av hverdagen, en del av fellesskapet, en del av meg og til stede i verden.

Ingen kommentarer: