onsdag 22. desember 2010

Overskrifter

Det kan være viktig å finne den rette overskriften. Den tabloide presse bruker dette for alt det er verd – slik at det kan gå over grensen til det uverdige. Derfor er det generelt vanskelig å feste lit til en overskrift. Det blir ekstra ille når innholdet i brødteksten er like innholdsløs som overskriften. Også det er dessverre ofte tilfellet med mye av den kulørte presse.

Jeg er litt skeptisk til ”overskriftene” i Bibelen også. De er ikke en del av grunnteksten, men er kommet som en tilføyelse i mange bibelutgaver. Siden de ikke er i grunnteksten, gir det enda større rom for ”fortolkning”. Dagens tekst har også fått en overskrift:
Den er også en fortolkning, men brødteksten er full av innhold. Det er ikke vanskelig å se at den vakre teksten peker fram både mot Jesus og hans rike. Hver gang jeg leser en av de nærmere 300 Messias-profetiene i Det gamle testamentet finner jeg næring for troen.

* Refleksjoner over samme avsnitt:

Ingen kommentarer: