mandag 20. desember 2010

Fra ”ringe” kår

Selv om en statistikker sikkert kunne regne det ut, tror jeg at sannsynligheten for at jeg blir konge i Norge er relativt liten. Dersom det hadde vært et ønske, regner jeg med at jeg ville beklaget min ”ringe” bakgrunn på det sterkeste forhindret en slik mulighet. Jeg kommer regel rett ikke fra den rette slekta. Og ikke heter jeg Ugland, Røkke, Reitan, Fredriksen eller Hagen heller.

Likevel er jeg fornøyd med min stilling og min stænd selv om jeg ikke er Jørgen hattemaker. Paulus sier at det som ikke er noe i denne verden det utvalgte Gud seg for å gjøre det som er noe til skamme *. Bibelen er mer enn bare ord på papir. Da Gud selv valgte å komme til verden valgte han det i en ramme av ”ringe” kår:
  Men du, Betlehem, Efrata,
  den ringeste blant ættene i Juda!
  Fra deg lar jeg komme en mann
  som skal være hersker over Israel.
  Han har sitt opphav i gammel tid,
  han er fra eldgamle dager.

  Mika 5:1-4a
Nettopp det gir troverdighet til budskapet om at i Guds rike er det ingen forskjell på folk. Overfor Gud står vi alle likt, og når vi er hans folk, av hans hus og ætt har vi alle lik tilgang på det som hører hans rike til. Julen er et fantastisk vitnesbyrd om akkurat det. Hurra for julen!

* 1 Kor 1:26-31
Se også: “Hva så han?”

Ingen kommentarer: