fredag 31. desember 2010

Et vers for året som kommer

På årets siste dag er det godt å bli minnet om et ”favorittvers”:
    For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
    Jer 29:11
Jeg har brukt verset både i sangtekster og i refleksjoner i Krigsropet og på bloggen. Det forteller noe om Guds hensikt og vilje for oss og med oss – og det i et perspektiv før han hadde åpenbart seg for verden i Jesus. Inn i 2011 tar jeg fortsatt verset med meg med vissheten om at han er med meg alle dager inntil verdens ende.

Jeg tar også med meg Andrae Crouch’s sang:

Ingen kommentarer: