søndag 14. november 2010

Gave med tapsgaranti

Det hender at gaver eller andre nyervervelser kommer med forskjellige forsikringer. Det kan være mot tyveri, uhell, tap eller som en utvidet garantitid. Tilbyderne mangler ikke fantasi når de aner at det er penger å tjene.

Dersom det er mottaker som i tillegg til å betale prisen for ”gaven” selv må stille som garantist for alle feil og mangler ved varen + å utstyre den med en tapsgaranti, ville jeg tenkt: ”Ingen er så dumme!” Men det finnes en som er akkurat så ”dum” fordi han er helt desperat etter å få tak i den helt spesielle ”gaven”.

I dag er jeg minnet om at jeg er Jesu helt spesielle ”gave” – gitt ham av Far. Dette bygger på en av Jesu uttalelser som sprenger rammene for min begrensa fatteevne:

Jesus har fått meg, men han har selv kjøpt og betalt prisen for meg. Han svarer for feil og mangler ved meg. Og - best av alt: Han utstyrer meg med tapsgaranti: Han kommer ikke til å miste meg. Garantitiden er uslåelig for den er gyldig i ”all evighet”. Hele den fantastiske ”polise-teksten” står her:
    «Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.»
    Joh 6:37–40

Ingen kommentarer: