torsdag 28. oktober 2010

Omkved

…heter det på norsk, men det er kanskje mer vanlig å si refreng. Det norske ordet forklarer umiddelbart hva det handler om: Et kvad som kvedes om igjen. Det er et slikt omkved i sendebrevene i Åpenbaringsboken og menigheten i Pergamon er heller ikke unntatt formaningen:
    ”Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!”
    Åp 2:12–17
Når jeg skriver en sang vil jeg gjerne at det viktigste budskapet kommer i strofen som gjentas flere ganger. Jeg antar at det er slik i dette tilfellet også. Hvordan skal jeg tolke dette omkvedet?

Siden alle mennesker (med noen ganske få unntak) har ører, antar jeg at dette er billedlig talt. Jeg tenker umiddelbart på Jesus som siterer Jesaja: ”Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne. For dette folks hjerte er blitt sløvt, tungt hører de med ørene…” *

Jesus gjør det å høre til en hjertesak. Hjertet representerer menneskets ånds- og trosliv. Jeg tror budskapet oppfordrer den som er ”våken i sin ånd” til å høre hva Ånden sier – ikke bare til den ene menigheten – men til menighetene!. Det tolker jeg slik at selv om brevene hadde et konkret budskap til eksisterende menigheter den gang de ble skrevet, har de også et budskap til mennesker og menigheter til alle tider. Det hører bare den som ”har ører” og som har lært å forstå med sin ånd og ikke utelukkende med sin forstand.

*Matt 13:14-15

Ingen kommentarer: