mandag 6. september 2010

Tre takkegrunner

Jeg tror det er mulig å finne noe positivt hos alle. Det er mulig at djevelen utgjør et unntak. Likevel - En kvinne som alltid hadde godt å si om alle ble møtt av en litt "sur" kommentar: "Du har vel noe positivt å si om djevelen også du?" Svaret kom kontant: "Han ligger i hvert fall ikke på latsida!”

Det var ikke vanskelig for Paulus å finne grunner til å takke Gud for medlemmene i menigheten i Tessaloniki. Han nevner tre:
  • dere er virksomme i tro,
  • arbeider i kjærlighet og
  • holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus.
  • 1 Tess 1:3
En tro som er utholdende og virksom i kjærlighet er et herlig manna – ikke bare for dagen, men for et helt liv!

Ingen kommentarer: