tirsdag 31. august 2010

Aldri alene

Da jeg for ti år siden kom til Templet i Oslo begynte jeg på en ”ABC”. Etter fire år var jeg kommet til ”F”. Jeg fokuserte på bibelske sannheter knyttet til hver bokstav.

”A” hadde fokus på ”Aldri alene”. Gjennom forkynnelse og undervisning ble forskjellige sider av dette belyst både i relasjon til Gud, til korpsets medlemmer, til det økumeniske fellesskap og til oppdraget i og til verden.

Jesus sendte ut disiplene ”to og to”, og da han selv skulle forlate dem sendte han Den hellige ånd for at de ikke skulle være alene. Noe av det siste han sa var: Se jeg er med dere alle dager.

Disiplene fortsatte i dette mønsteret. Paulus har skrevet tretten brev, men han var oftest ikke alene om det heller. I de aller fleste tilfellene brukte han minst en sekretær, og i dagens bibelord har jeg inntrykk av at brevets innhold er et produkt av en redaksjon som arbeidet under Åndens ledelse:
    VI ber dere, søsken: … VI oppfordrer dere, søsken:…”
    1 Tess 5:12-18
I dette tilfellet delte Paulus fellesskap og oppdrag med Silvanus og Timoteus. Så deilig det er å kunne si "vi". Jeg er så takknemlig for at jeg aldri er alene. Jeg deler fellesskap og oppdrag med Gud, med Magna og familien, med gode medarbeidere på Jeløy, med kolleger og venner i en flott bevegelse og i et vidtrekkende økumenisk fellesskap. En fantastisk rikdom.

Ingen kommentarer: