mandag 19. juli 2010

Svanemerket

Da jeg var i speideren var det viktig å ”ta merker”. Den stolte innehaver av et merke hadde innfridd en del krav, og andre speidere visste med en gang hva merket symboliserte.

I en verden som blir stadig mer økologisk bevisst, er det mange som ser etter ”svanemerket”. Den nordiske miljøstiftelsen som står bak sertifiseringen sier på hjemmesiden sin: ”Vi har kontrollert produktene. Du kan se etter merkene.”

Når Paulus er kommet til vandringen med Den hellige ånd (Romerne 8) skriver han:
    ”Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.”
    Rom 8:16
…og hva er Åndens vitnesbyrd? Kanskje det er noe i likhet med miljøstiftelsen: ”Jeg har kontrollert produktet. Du kan se etter merket”, for Paulus sier også:
    I ham ble dere merket med seglet:
    Den hellige ånd som var lovet oss

    Ef 1:13
Det er Åndens vitnesbyrd som er merket på vår hellighet. Det vil være naturlig at "merkingen" også får konsekvenser for atferd og gjerninger, men en "hellig" atferd og gode gjerninger kan ha en annen motivasjon enn Den hellige ånd.

Ingen kommentarer: