lørdag 3. juli 2010

”Sitter på toget”

Dersom du er blant dem som har hørt meg forkynne er det ikke usannsynlig at du har hørt meg tale om den ”paulinske selvmotsigelse”. Du har ikke hørt meg bruke akkurat de ordene, men den tilsynelatende selvmotsigelsen berører jeg ofte:

I Filipperbrevet 3 skriver Paulus litt om å ”vinne Kristus” – og jeg ser på det som en lengsel etter ”hellighetslivet”. Jeg tror oversetterne forsøker å ”luke bort” selvmotsigelsen i Fil 3:12-16 ved å oversette det samme greske ordet med forskjellige ord på norsk:

"La oss tenke slik, alle vi som har nådd fram til modenhet".
skriver Paulus og bruker ordet ”τέλειοι” (teleioi = fullkomne, perfekte).

Et par vers tidligere oversettes ordet slik:
"Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen".
Har Paulus nådd fullkommenhet, eller har han ikke nådd det?

Jeg tror begge deler er rett!

Jeg elsker å kjøre tog. Når jeg er kommet om bord slapper jeg av – jeg er underveis til destinasjonen. Ofte sender jeg en sms til dem jeg skal besøke: ”sitter på toget!” Da vet de at toget er nådd og de vet når jeg ankommer. Jeg har med andre ord nådd befordringsmiddelet og sånt sett er alt fullkomment – og sporet fører til det fullkomne målet selv om jeg ikke har nådd helt fram enda.

I lys av min lille tog-illustrasjon er det morsomt at Paulus avslutter avsnittet med: "La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor!" - selv om det selvfølgelig er skrevet i ”abstrakt betydning”.

Har lyst til å sende denne meldingen i dag: ”Sitter på hellighetstoget!”

Ingen kommentarer: