onsdag 21. juli 2010

Hellighet og forsoning

Det er interessant å legge merke til hellighetens kobling med forsoning – både i Bibelens ord som her:
    Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.
    Hebr 12:14
...og i livene til mennesker som på en særlig måte forbindes med ”hellighet”. Dette kjennetegnet også Samuel Logan Brengles tjeneste. I tillegg til sin spesielle forkynnertjeneste, ble han benyttet som "Generalens spesielle utsending" til land hvor det hadde oppstått splittelse i bevegelsen. Metoden hans var ”enkel”:
  • Minst mulig fokus på konfliktstoffet
  • Mest mulig fokus på Jesus, hellighet og kjærlighet (”Den gyldne omvei”).
Det virket… og det virker:
For fire år siden var jeg i Sør-Afrika. Det ble en kort anledning til å se litt av Johannesburg, og sightseeingturen førte oss til kirken som hadde vært åsted både for skudd på demonstrerende studenter og som base for "Sannhets- og forsoningskommisjonens" oppgjør noen år senere. Under Desmond Tutus ledelse fikk dette arbeidet en fredelig og helbredende utgang. Jeg følte virkelig jeg stod på hellig grunn. Stedet representerte helliggjørelse i praksis: Streb etter fred med alle.

Jeg vil senere i serien komme tilbake til ”sosial hellighet”, men vil fortsatt noen dager befinne meg på det individuelle plan.

Ingen kommentarer: