tirsdag 13. juli 2010

Det normale kristenliv

I går nevnte jeg Watchman Nees fantastiske bok om det normale kristenliv. Boka er fortsatt aktuell og er solgt i over en million eksemplarer.

Jeg kommer tilbake til Tempelallegorien, men vil i dag presentere essensen av Nees budskap. Han hevder at hellighet er det ”normale”. Han ser frelse som: ”tilgivelse for synd” og hellighet som: ”frigjøring fra skyld” eller sagt enda sterkere: ”frelse fra det du er”.
(Jfr. William Booths sang: ”Å, bunnløse frelse”).

Nee understreker sannheten om at Jesu kors er grunnlaget både for frelsen og helliggjørelsen.

Bygd på Romerbrevets 6. – 8. kapittel ser Nee fire trinn til virkeliggjørelse av dette i mitt liv:
(NB - klikk på diagrammet for større versjon!)

Dette kan virke ”teoretisk”, men dersom det blir ”liv” ved at Den hellige ånd får åpenbare det som sannhet, er det en enorm sprengkraft. Jeg glemmer aldri en ettermiddag på Maura i 1979 da jeg satt med Romerne 6 foran meg og ”så” at jeg faktisk var død med Kristus og kunne ”se” det nye mennesket i Kristus. Det er et av mange ”undre” i vandringen med Ham. Et ufattelig mysterium, men en skatt som ingen kan ta fra meg og som fyller meg med glede fremdeles.

Ingen kommentarer: