onsdag 2. juni 2010

Tomhet?

Jeg kan vanskelig tenke meg noe verre enn følelsen av tomhet. Dersom du er en av de trofaste leserne av denne bloggen, vet du at en av mine kjepphester er ”innhold”. Jeg har møtt mennesker som faller inn i kategorien som beskrives i dagens bibelord:
  Den som er glad i penger,
  får aldri nok av dem,
  og den som elsker rikdom,
  får aldri vinning nok.
  Også dette er tomhet.

  Fork 5:9–16
Men jeg vil være veldig forsiktig med å si at dette er en god beskrivelse på alle rike. Jeg kjenner mange som ser sin rikdom og overflod som en mulighet til å gjøre godt. Jeg tror mye av nøkkelen er å se alt jeg har, fra selve livet og til den minste ressurs, er noe som Gud har gitt meg å forvalte. Da kan det meste bli meningsfullt.

Ingen kommentarer: