fredag 4. juni 2010

Streik?

Jeg er glad for streikeretten og for det gode samfunnet jeg er en del av, og jeg vil jobbe for at arbeidsfolks påvirkningsmuligheter i saker som angår dem opprettholdes.

Samtidig tviler jeg på at det finnes noen i vårt land som ikke er klar over at det er en global finanskrise, men likevel streiker vi.

I dag er bibelordet beretningen om den rike mannen og Lasarus. Når den rike mannen ser at det må en holdningsendring til, er det for sent for ham selv, men han ønsker å advare sine ”likesinnede”. Forslaget er at Lasarus vender tilbake til livet for å advare dem. Abraham svarer ham:
    'Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.'
    Luk 16,19–31
På grunn av den globale krise og på grunn av den skjeve fordelingen mellom fattige og rike land burde vi skjønne at alle må vise moderasjon. Med så mye kunnskap lurer jeg på hva som skal til for å overbevise. Kanskje den menneskelige grådighet aldri lar seg overbevise av noe som helst?

Se også: ”Gud, Tommy & Tiger’n”

1 kommentar:

Janne sa...

Takk for innlegget! Grådighet er en holdning som folk ikke vil vedkjenne seg... Videreformidler en status fra Facebook:

"We do need to be born again, since Jesus said that to a guy named Nicodemus. But if you tell me I have to be born again to enter the Kingdom of God, I can tell you that you have to sell everything you have and give it to the poor, because Jesus said that to one guy, too. But I guess that's why God invented highlighers..., so we can highlight the parts we like and ignore the rest."

Dette er nok satt på spissen, og gjort sarkastisk for at vi skal skjønne poenget og synes det er litt vittig. Men serlig morsomt er sannheten ikke - å måtte forandre måten vi lever og tenker på. Streiken er et symptom på grådigheten (og uovervinneligheten vår) som har fått fotfeste i det ganske land.