lørdag 26. juni 2010

Hvordan vil du bli oppfattet av andre?

Jeg bruker ofte spørsmålet både i ansettelsesintervju og i medarbeidersamtaler. Spørsmålet kommer overraskende på mange – og det får de fleste til å søke dypt i seg selv. Det er et godt spørsmål fordi det ikke er noe ”korrekt” svar. Bare den som svarer vet om han eller hun er ærlig.

Første gang jeg fikk spørsmålet selv ble jeg forbauset over hvor fort jeg svarte på tross av at det kom overraskende på meg. "Som tydelig og romslig!" kom det kontant. Etter å ha evaluert svaret mange ganger, tror jeg at jeg vil svare det samme om jeg får spørsmålet i dag. Det kan virke som om de to kvalitetene står som motpoler, men jeg tror det er mulig å være begge deler selv om jeg ikke påberoper meg å makte det.

Paulus sier det slik:
    Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier.
    1 Kor 4:1–5
Jeg ville ikke bli lei meg om jeg ble oppfattet slik jeg også! Hvordan vil du ble oppfattet?

Ingen kommentarer: