torsdag 27. mai 2010

Repetisjon

Noen sier at jeg har ”språkøre”. Det er noe jeg aldri har vært overbevist om selv. For meg har det å lære språk betydd masse arbeid. Puggekort, toalettvegger tapetsert med bøyningsmønstre, grammatikkbøker på nattbordet, spaserturer med språket på kassett eller CD... og til slutt er det "mitt". Nøkkelen er repetisjon, repetisjon og igjen repetisjon.

Metoden er gammel:
    Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.
    5 Mos 6:4–7
Oppskriften er med andre ord Vårherres og kan anvendes på mange områder.

Ingen kommentarer: