torsdag 15. april 2010

Hva så han?

Når jeg leser en profeti blir jeg nysgjerrig på hva profeten så. Det er ikke sikkert at det var et bilde (eller et syn) – kanskje var det bare noen ord som kom?

Men la oss anta at det var bilder han så. Det må ha virket utrolig forvirrende å se en som er fra eldgamle dager og som skal fødes av en kvinne. Han skal være hersker, men blir født i ”ringe” Betlehem. Han skal ha stor makt, men være gjeter. Bildet er så fullt av ”selvmotsigelser” at det ville vært fristende for profeten å tenke: ”Nå hallusinerer jeg!”

Ville jeg a tidd? Jeg vet ikke, men jeg tar av meg hatten for Mika som bar profetien fram. Han fikk ikke sett den oppfylt i sin tid, men da den fra eldgamle dager ble født i sin tid, skjedde det i Betlehem. Han var hersker og hadde makt, men han var en hyrde. Det var så riktig det profeten så, men det tok nok en god porsjon tro å bære det fram.
Gud, gi oss profeter som er tro mot det de ser!

Dagens tekst: Mika 5:1-3

Ingen kommentarer: