fredag 1. januar 2010

Navnedag

Almanakkforlaget innførte navnedager i Norge i 1988. Feiring av navnedag har sterkere tradisjoner i f. eks. Sverige enn Norge. Den norske lista som inneholder 819 navn har følgende opplysning: 1. januar: Ingen navnedag denne dato.
Det er mulig at det er fordi 1. nyttårsdag er Jesu navnedag. Josef hadde fått klar beskjed:
    «Josef, Davids sønn! ….du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»
    Matt 1:20b-21
Da vi bestemte navnene på våre to første barn var den eneste tanken vi hadde at det skulle være ”fint”. Da det tredje var på vei var vi mer bevisste. I tillegg til at det skulle være fint, ønsket vi en tilnærmet oppkalling, navnets betydning ble vektlagt og så skulle det ha fem bokstaver som på våre to første barn. Jeg tror det var tilfeldig hva jeg ble kalt også. ”Stein” er stein og ”Jo” er hest – så betydningen kan ikke ha vært et viktig fokus.
Jesus kommer fra det hebraiske Jeshúa som betyr «Gud frelser». Flott at årets første ”navnedag” ikke skal deles mellom flere navn men ha fokus på det aller viktigste: Gud frelser! Godt å ta med inn i 2010.

Relatert refleksjon:
”Kallenavn”

Ingen kommentarer: