torsdag 24. desember 2009

Fra Nasaret til Betlehem

Jeg har i mange år interessert meg for ords og navns opprinnelse (etymologi). Når jeg i dag sitter med juleevangeliet foran meg er det mange viktige setninger, men er det noe viktig også i de setningene som ikke synes å være viktige – bortsett fra at de gir en praktisk forklaring på det som skjer. Hva med setningen:
    Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt
    Lukas 2:1-14
Betlehem er greit. Det er ikke tvil om at det betyr ”Brødhuset” – og selvfølgelig måtte Josef dit – ikke bare fordi han var av Davids hus og ætt, men kan det hende at heller ikke navnet på byen var tilfeldig? Hvor ellers skulle ”Brødet fra himmelen” komme til jorden om ikke i ”Brødhuset”?

Hva med Nasaret? Det er mer usikkerhet rundt det navnet. En teori er at det kommer fra det hebraiske ordet ne•tser, som betyr kvist. Selv om det ikke er det vanligste hebraiske ordet for ”kvist” er det skrevet flere teologisk artikler om ordet hos Jesaja – og hvor ellers skulle en kvist av Isais stubb vokse opp om ikke i Nasaret?
Men hva om ordet stammer fra na•tsar som betyr å være på vakt? Det kan referere til en høyde ved byen som gir en flott utsikt. Josef var på vakt og våken for åndelige signaler og tok dem på alvor. For at et menneske i vår tid skal ta reisen til ”Brødhuset” er det viktig at det er på vakt overfor signalene om hvordan det skal komme dit.
Måtte denne dagen og framtidsdager bli en stadig reise fra vakttårnet til brødhuset!

Velsignet julehøytid!

Ingen kommentarer: