lørdag 28. november 2009

Rammen

Da Moses ved den brennende tornebusken spurte Gud om navnet hans, fikk han bare vite ”Jeg er”. Gjennom frelseshistorien blir stadig flere aspekter ved Gud og navnet hans åpenbart for menneskene. Det er interessant at vi i Bibelens siste kapittel kan lese:
    Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
    Åp 22:12–20
Til slutt blir det åpenbart at han faktisk er ”alt”.
Når jeg ser det, kan jeg si som Paulus: ”Det er i ham jeg lever, beveger meg og er til!”, og med Ånden og bruden skal jeg si: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann uten betaling.

Med et begynnende ”Jeg er” og et avsluttende ”Alfa og Omega” er Bibelen rammet inn. Rammens funksjon er å framheve bildet. Tro om ikke den rammen heter ”Advent”?

Ingen kommentarer: