søndag 15. november 2009

Myndighetene IV

Det er fjerde gang denne uka at jeg skriver om forholdet til myndighetene, og oppfordringen i dag er grei. Den handler om å be for alle i ledende stilling. Dette er et tema jeg stadig kommer inn på når jeg reiser og underviser og forkynner.

Ed Silvoso har skrevet mye om bønneevangelisering og har gjennom sine bøker inspirert bønnebevegelsene i mange land. I likhet med Paulus har han et sterkt fokus på å be for mennesker i maktposisjoner.

William Booth var heller ikke noe unntak. I biografiene kan vi lese om hans møter med konger og politiske ledere – som alltid ble avsluttet med bønn.
Verden blir stadig mer komplisert, og oppfordringen er klar:
    Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.
    1 Tim 2:1-6a

Ingen kommentarer: