fredag 4. september 2009

Livet med Larkins

eller ”The Darling Buds Of May” som den het på engelsk, hadde stor suksess 90-tallet. Pop Larkin hadde et favorittord: ”Pöfek” – han klarte alltid å se lyst på livet, og bare han fikk slippe til med sine løsninger i vanskelige situasjoner, var alt fullkomment. Nå vil de fleste si at det meste var langt fra perfekt, men Pop så det slik og jeg tror han opplevde det slik.
Jesus sier:
    Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen.
    Matt 5:43–48
Det kan fortone seg som en umulighet om vi tar omstendighetene i betraktning, men om vi slipper vår fullkomne Pop til i våre liv, vil det faktum at vi slipper ham til gjøre at han også sier ”Pöfek”. Han gjør oss fullkomne på veien mot fullkommenheten.

Ingen kommentarer: