lørdag 5. september 2009

Eros og thanatos

Sigmund Freud kom flere ganger veldig nær bibelske sannheter i sine forsøk på å forklare mennesket og kreftene som styrer det. Hans beskrivelse av dødsinstinktet (thantatos) og livsinstinktet (eros) er ett eksempel. Spenningen beskrives også i bibelen, men med en liten variasjon: Livsinstinktet blir ikke som hos Freud representert med den erotiske kjærligheten, men med agape = nestekjærligheten. Erotikken har sin plass i livet og er en sterk kraft, men det finnes en kjærlighet som har en større dimensjon. Erotikkens funksjon er å videreføre jordelivet, men til denne dag har ingen erotisk kjærlighetshandling overvunnet thanatos. Det har agape. Agape er en smak av kjærligheten som allerede har overvunnet døden:
    Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet, vi som elsker våre søsken. Den som ikke elsker, blir værende i døden.
    1 Joh 3:11–17
Jeg takker Gud for erotikken, men den er ikke min religion. Det er derimot Agape slik den kommer til uttrykk hos Jesus. Freud var så nær så nær. Han skjønte at livet handlet om kjærlighet. Så trist at han i sine etterlatte skrifter stoppet med én av måtene å uttrykke den på og ikke kom til selve kjernen.

Ingen kommentarer: