mandag 7. september 2009

Forventninger

Innenfor grammatikken finnes det ordklasser. Dersom vi skulle lage klasser av ords følelsesinnhold på en stige fra følelsesnøytrale til følelsessterke ord ville forventninger komme høyt på stigen. Forventninger kan fungere positivt. Uten forventninger fra våre omgivelser og fra oss selv vil vi føle oss verdiløse. De kan også virke destruktive dersom vi føler at vi ikke lever opp til dem – enten forventningene kommer fra oss selv eller fra andre. Det som skremmer meg aller mest er når forventningene er uklare.
Mika gir en klar beskrivelse av Guds forventninger til sitt folk. Dette er det gamle testamente, men jeg opplever at det er klare og ”sunne forventninger”:
  Menneske, Herren har jo sagt deg
  hva godhet er, og hva han krever av deg:
  * at du skal gjøre det som er rett,
  * vise trofast kjærlighet
  * og vandre ydmykt med din Gud.

  Mika 6:6-8
Disse forventningene er klare og tydelige, og med nåden som bakteppe utgjør de fine prinsipper for et lykkelig liv.

1 kommentar:

Anne Karin Nielsen sa...

Takk for en god andakt.. Godt med den "siste setningen", at vi kan hvile i nåden når vi opplever at vi ikke strekker til.. Klem