tirsdag 4. august 2009

Tid for visdom

Bibelsselskapet har en liten bok hvor de har samlet bibelvers med tilknytning til visdom. Visdom framholdes som en verdifull gave i Skriften, og Vår Herre setter den også høyt. Det viser han overfor Salomo da denne ber om det han trenger mest: Visdom. Gud utøser visdom over ham slik at mennesker valfarter for å høre ham. Men fordi han ba om visdom og ikke rikdom, gjør Gud ham også rik! Salomo fortsetter likevel å lovprise visdommen og dens kilde:
  Lykkelig er den som finner visdom,
  det menneske som vinner god innsikt.
  Det er bedre å skaffe seg visdom enn sølv,
  den vinning den gir, er større enn gull.
  Visdommen er mer verdifull enn perler,
  av alle dine skatter er ingen som den.
  I sin høyre hånd har den langt liv,
  i sin venstre rikdom og ære.
  På visdommens veier er det herlig å vandre,
  og alle dens stier fører til fred.
  For alle som griper den, er den et livstre,
  lykkelige er de som holder fast på den.
  Herren grunnla jorden med visdom,
  med kyndighet reiste han himmelen.
  Med kunnskap lot han havdypet bryte fram
  og duggen dryppe fra skyene.

  Ordsp 3:13–20

Ingen kommentarer: