fredag 28. august 2009

En Ananias på reservebenken?

Da Gud ba Reinhard Bonnke om å gjøre et evangeliseringsframstøt i Europa, spurte den kjente predikanten: ”Hvorfor – du har jo lagt Afrika på mitt hjerte?” Herren svarte på denne måten: ”Du er ikke mitt første valg, men de to jeg spurte før deg sa nei!” Bonnkes respons var ”Om jeg er ditt tredje valg, vil jeg gjøre en førsteklasses jobb”. Dermed ble aksjonen ”Fra minus til pluss” en virkelighet. Jeg har denne historien fra Bonnkes nestkommanderende Oliver Raper som jeg tolket ved lanseringen av aksjonen i Bergen.
    "han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får synet igjen."
    Apg 9:10–18
Det er Herren som sier dette til Ananias i et syn, og beskjeden handler om Saulus (senere Paulus). Jeg regner med at ”Fra minus til pluss”-kampanjen ikke var første gang at Guds første valg ikke sa ”ja”. Hva om Ananias sa ”nei” – hadde Gud da en reservebenk med Ananiaser for alle tilfellers skyld?
Ved en anledning sa Jesus: ”Om disse tier, vil steinene rope”. Jeg ber om at det ikke må bli en regel at det er en stein som må rope for en Jostein.

Ingen kommentarer: