torsdag 11. juni 2009

«Hva skal vi gjøre?»

Som barn hendte det at kameratene mine og jeg lurte på hva vi skulle finne på. Det var ikke ofte, for det manglet sjelden på fantasi og skapertrang. Som voksen har jeg stått i situasjoner der jeg har spurt meg selv: ”Hva gjør jeg nå?” Det har gjerne vært i tilknytning til viktige valg. Forkynnelse har flere ganger utfordret meg på en slik måte. Døperen Johannes må ha vært litt av en forkynner, for det var mange som stilte ham dette spørsmålet etter at de hadde hørt ham preke. Han ga klare svar. Den rike skulle dele med seg, tolleren skulle ikke kreve inn mer enn det som var fastsatt og soldaten skulle nøye seg med lønnen sin og ikke presse folk for penger.

Hva er felles for disse rådene?
De er synlige tegn på at det har skjedd en forandring i et menneskes liv. Ingenting taler sterkere til medmenneskene enn å se forvandlingen hos den som har tatt et oppgjør med seg selv og Gud. Forvandlingen er:

”…frukt som svarer til omvendelsen”
Lukas 3:7-14

Hva skal jeg gjøre i dag?
Jeg tror jeg tar en tur i frukthagen og ser om det er noen trær som må beskjæres og gjødsles.

Ingen kommentarer: