mandag 11. mai 2009

Usynlig

Som barn drømte jeg om å ha muligheten for å bli usynlig når jeg ønsket det.
J. K. Rowling hadde sikkert liknende drømmer som hun senere i livet skrev inn i bøkene om Harry Potter. Samtidig er det viktig å bli sett. Da vi traff igjen en familie vi ikke hadde sett på lenge følte nok minstejenta at hun fikk lite oppmerksomhet og jeg hørte henne hviske til sin mor:
”Mamma, er jeg usynlig?”
I dagens bibelord står det:

Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.
1 Joh 4:9-16

Gud er usynlig – det er viktig at han er det for det gjør ham grenseløs. Vi trenger en grenseløs Gud – en som representerer et håp som ikke ses. Samtidig er det viktig at han blir ”sett”. Det er faktisk så enkelt at den usynlige Gud kan bli synlig gjennom de troendes kjærlighet. Dersom Gud ikke er synlig i verden i dag er det fordi det er for lite kjærlighet. Derfor blir det så viktig for motstanderen å framstille kristne i det offentlige rom som følelseskalde mørkemenn blottet for enhver form for medmenneskelig kjærlighet. Det eneste vi kan gjøre for å møte en slik strategi er å elske dem med Guds kjærlighet. Da blir han synlig, for han ER kjærlighet

Ingen kommentarer: