tirsdag 26. mai 2009

Løsepenger

Da jeg bodde i Øst-Europa var jeg ofte i situasjoner der jeg ble forsøkt presset for penger. Det var likevel aldri fristende å gi etter for presset enten det ble framsatt av tollere eller andre ”syndere”. Min stahet kunne føre til at medreisende på samme transportmiddel ble forsinket, eller at et nybygg ble ferdigstilt senere enn planlagt, men rett skulle være rett. Selv om enkelte situasjoner kunne oppleves truende, var det aldri slik at jeg følte at jeg måtte gi løsepenger for mitt liv, og er takknemlig at jeg aldri har vært i en slik situasjon. Eller har jeg det?

Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld.
Galaterbrevet 3:11-14

Så lenge jeg var under loven, var jeg faktisk i en slik situasjon. Etter at jeg tok imot Jesu frelse og ble en ny skapning er jeg ikke lenger under loven. Nå befinner jeg meg ”der det nye livet lever!”
Utrolig deilig.

Ingen kommentarer: