torsdag 14. mai 2009

Et godt rykte

”Snakk godt om Nord-Norge når du kommer sørpå igjen!” var det en som sa til meg for mange år siden etter et besøk i landsdelen. Det har jeg egentlig ikke problemer med. Jeg har bodd i Tromsø og opplevde en spennende ungdomstid i byen, og det var der jeg ble ”disippel”. I fjor hadde jeg flere turer og besøkte både Tromsø, Harstad, Lofoten og Mosjøen. Det var fantastiske opplevelser – og ikke minst: Det er mange flotte mennesker der! Selvfølgelig vil jeg bidra til at folket og landsdelen får et godt rykte.

Han har også fortalt oss om den kjærlighet dere har i Ånden.
Kol 1:8-14

Epafras hadde spredd det gode ryktet, og alt det positive han hadde fortalt om menneskene i menigheten i Kolossai hadde fått Paulus til å takke, be og skrive brev.
Det var sikkert et og annet som Epafras kunne fortalt som var negativt også, men han valgte å ha et positivt fokus. Det gjør at vi, 2000 år senere, har et flott brev fullt av visdom og velsignelse. Epafras er ikke på lista når vi blir bedt om å nevne betydningsfulle personer i kirkehistorien. Det blir neppe du eller jeg heller, men kanskje noen gode ord jeg sier i dag kan få konsekvenser for noen om 2000 år? Det er viktig å ha et positivt fokus!

Ingen kommentarer: