lørdag 23. mai 2009

Den syvende himmel?

Noen tenker TV-serie, andre tenker muligens SPA. Jeg har ikke forhold til noen av delene, men jeg har et forhold til himmelen, eller himlene og derfor er jeg interessert i et slikt begrep. Det er sammensatt av fullkommenhetens tall og en paradisisk tilstand. Dermed antar jeg at den syvende himmel skal beskrive stedet for den absolutte velvære. Begrepet kommer ikke fra bibelen, men der vi kan lese om ”flere” himler:

Han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt.
Efeserne 4:7-13

Paulus hadde en formening om at det var mer enn én himmel og det kommer tydelig fram flere steder i Efeserbrevet, men så langt jeg ser fra mine studier, nevner han aldri mer enn tre.
”Den tredje himmel” som han skriver om i 2 Korinterbrev 12:2. er etter all sannsynlighet det vi tenker på i en kristen kontekst. Den første himmel er for Paulus ”firmamentet” (fra hebraisk "raqiya`") som beskriver himmelhvelvingen. Den andre er ”himmelrommet” som er arena for den pågående åndskampen. Et interessant studium, men det som er viktig å ta med seg i dag er at Jesus er over ”alle himler” – han er seierherre, han har kontroll!

Ingen kommentarer: