lørdag 11. april 2009

Plombering

Som barn tenkte jeg bare på tannlegen da jeg hørte ordet ”plombering”, men etter noen år i Securitas hadde jeg også en annen forståelse. Det hendte dessverre at vi måtte ”plombere” ei dør eller et vindu når det hadde vært innbrudd. Rent fysisk var det lett å bryte en slik forsegling, men det lille ”merket” var et signal til uønskede inntrengere om å holde seg unna. Det hadde en god effekt.

Pilatus sørget for at Jesu grav ble plombert. Hans eget segl ble brukt som signal til omverdenen (Dagens tekst: Matt 27:57-66). Ingen ville våge å trenge seg inn utenfra. Oppstandelseskreftene måtte åpne den innenfra.

Da jeg tok imot Jesus som min Frelser ble jeg ”plombert”. Jeg ble merket med et segl – Den hellige Ånd. Det gir et signal til uønskede inntrengere om å holde seg unna. Det har god effekt. Det kan bare brytes innenfra, enten ved at jeg selv bestemmer at det skal skje (Gud forby!) eller ved at oppstandelseskreftene, som allerede er virksomme i dem som tror, bryter det når jeg går inn evigheten (Jfr. Ef. 1:13-21). En fin tanke på en påskeaften!

Ingen kommentarer: