mandag 10. november 2008

Kurt og det usynlige riket

Kanskje du lurer på hvem Kurt er?

Denne gang handler det om Erlend Loes barnebokhelt. I høst har boka ”Kurtby” fått mye oppmerksomhet på grunn av klare assosiasjoner til tragedien som fant sted i Knutby for fire år siden. Loe er dyktig, og hans satire er berettiget, men jeg tipper at lesegruppa kommer til å bestå av vel så mange voksne som barn. Kanskje det er tilsiktet?

Selv om man som kristen også kan smile med, gir det et lite stikk i hjerte at det er mer enn nok ”synlig” materiale som kan gi grunnlag for satire. Dessverre har det alltid forekommet tragedier som verden har oppfattet som et uttrykk for ”Guds rike”.

Var det derfor Jesus sa: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: 'Se her er det', eller: 'Der er det'. For Guds rike er midt iblant dere.»?(1) 

Guds rike er ikke begrenset til en menighet – og noen ganger finnes det heller ikke der. Guds rike er heldigvis større og når lenger enn det. Med alderen er jeg blitt stadig mer begeistret for Herrens bønn: ”Vår Far”. Den favner alt vi trenger å be om. Bønnen: ”Komme ditt rike!” har en framskutt plassering. Dette riket kom nær da Jesus kom til jorden, og det ligger som et løfte om et framtidsrike; men: Det kan også komme når hans etterfølgere er nærværende i sine lokalmiljø. ”Gode gjerninger” kan være et synlig uttrykk for Guds rike, men er ikke nødvendigvis det, for gode gjerninger kan være et mål i seg selv. Paulus uttrykker dette for sin egen del:”Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet.” (2)

Det er denne guddommelige kjærlighetens nærvær som blir avgjørende for om Guds rike er blant oss. Uten den kan det sies mye riktig og gjøres mye bra og samfunnsnyttig, også i regi av menigheter, men det blir ikke Guds rike. Men når den er tilstede kan du finne riket blant mennesker i en menighet, på gatehospitalet, i et møte mellom politiet og mennesker som ber for byen sin eller i en samtale over en ”Cheeseburger” på McDonalds. Kan du merke det usynlige riket – er du en del av det og det en del av deg?

Far! Fra hele mitt hjerte ber jeg: ”Komme ditt rike!”

------------------------------------------------------
(1) Lukas 17:20-21
(2) 1 Korinterbrev 13:3
Publisert i Krigsropet #46 2008

Ingen kommentarer: