søndag 26. mai 2024

Til Guds ære alene . . .

Denne helga er Magna og jeg i Chisinau og takker Gud for det han har utrettet gjennom sine disipler i Frelsesarmeen gjennom tre tiår. Siden 2004 har vi hatt sterke bånd til landet (og nabolandene) og i til sammen åtte år har vi også bodd her fysisk.

Også i de periodene vi har vært i hjemlandet, har vi besøkt Moldova både fysisk sammen med grupper og i tilknytning til oppfølging av prosjekter. Men vi besøker landet og folket i tanker og bønner svært ofte. Det gjøres mye godt, men begeistringen for Jesus er det som griper oss mest.

Om jeg har fått bidra med noe i denne delen av Guds vingård – er det utelukkende til hans ære. Alt jeg er, er jeg på grunn av ham. Alt jeg har, har jeg fått av ham. Jeg er hans her i livet og i evigheten.

Jeg har spart diktet «Din!» til denne helgen. Gowans uttrykker akkurat det jeg føler på slike markeringer som vi nå er med på. Når vi om en måned skal ha vårt pensjoneringssamvær, er det ikke usannsynlig at det leses igjen. 


Ingen kommentarer: