lørdag 20. mai 2023

Velsignelsen ved å gi

Selv om jeg postet noen tanker på Kristi himmelfartsdag, deler jeg noen tanker inn for helgen også - og gleder meg til møtet i morgen kveld.

Jeg skrev en bok om velsignelsen ved å gi i 2015. Den inneholdt personlige vitnesbyrd om at Gud aldri blir noen noe skyldig. Jeg kunne fulgt opp med erfaringer fra de siste åtte årene også.

Men selv om det å ha masse erfaringen med at det åndelige prinsippet som ligger i raushet når det gjelder forvaltning av materielle goder fungerer, blir det farlig dersom motivasjonen for å gi er at jeg skal bli rikere på jordisk 'rikdom'. Jeg blir fort 'fattig' dersom jeg forventer å få noe igjen når jeg gir.

Ja da - Gowans har noen vers om dette også - og om en uke er det pinse som minner oss om Guds grenseløse raushet åpenbart ved at han sendte Den hellige ånd til oss. Jeg gleder meg til det - og mens jeg venter får jeg kraft! Derfor taler jeg om ventingens kraft i morgen kveld. 
Velsignet helg!

Ingen kommentarer: