søndag 9. april 2023

Senk skuldrene - Jesus lever!

Han er oppstanden! 
Ja, Han er sannelig oppstanden!

Jeg har feiret påske åtte år i Øst-Europa  og gledet meg over at denne hilsenen ble sagt hver gang vi møtte brødre og søstre i Herren fra påskedag og førti dager fram til Kristi himmelfartsdag – de mest ivrige gjentok den tre ganger.

På gudstjenesten 1. påskedag, kunne programmet bli avbrutt mange ganger av en eller flere i forsamlingen som ropte «Han er oppstanden» - og hele forsamlingen responderte.

Påskemorgen er først og fremst glede. Den bekrefter at jeg er udødelig – jeg skal leve selv om kroppen dør. Dagens Gowans vers fanger dette opp i noen få linjer.

Senk skuldrene Jesus lever! 

Velsignet påske!

Ingen kommentarer: