torsdag 23. april 2020

Alle er inkludert!

Budskapet: Jesus er oppstått,
og formidlingen av det,
gjelder alle ..
.
Forrige søndag leste vi fortellingen om oppstandelsen igjen i Øst-Europa. Det er interessant at det var kvinnene som ble betrodd det fantastiske oppdraget å formidle at Jesus er stått opp. Engelen sa til dem:
«Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted til hans disipler og si: Han er stått opp fra de døde og går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham. – Nå har jeg sagt dere det.»
Matteus 28:6-7
Jeg har aldri forstått dem som våger å utfordre Guds utvelgelse av kvinnene som formidlere av den aller viktigste bekreftelsen av at livet har seiret over døden. Derfor må jeg være veldig tydelig på dette i kulturer hvor gamle kjønnsrollemønstre preger kvinners rett til likeverdige tjenester med menn i menighetslivet. Selv i Frelsesarmeen må jeg ofte minne folk om denne grunnleggende sannheten.

Men det er ikke bare kvinner, rike (som f.eks. Josef fra Arimatea som var en rik mann) og de fattige som blir inkluderte i påskeevangeliet. 

Da Jesus kom til Jerusalem gikk han direkte til Templet og jeg leser at barna ropte i helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!». De skriftlærde ble forarget og spurte om Jesus hørte hva de ropte, og Jesus svarte:
«Ja, men har dere aldri lest: Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris!»
Matteus 21:15-16
Barna ble inkludert, de syke ble det, røveren ble det, de romerske soldatene som korsfestet Jesus ble det, Maria og disiplene ble det. 


I virkeligheten betyr det at
Alle er inkludert!
Imidlertid er det enhver persons valg om han/hun vil bli inkludert.

Jeg har tatt et veldig godt valg:
Jeg er inkludert i det nye livet!

Ingen kommentarer: