torsdag 16. april 2020

Å vite at det går an å spørre ham!

Joey Velasco’s ‘Hapag ng Pag-asa’ 
ENGLISH
Dagens internasjonale bønnemøte finner sted på den ortodokse skjærtorsdagen, og disiplene viste at de hadde lært en del på veien opp til Jerusalem (1). De var opptatt av å vite hva Jesus ville, og de var klare til å stå til tjeneste. Begge deler kommer fram i de enkle spørsmålet:
«Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?»
Markus 14:12
Å spørre hva Herren vil er en viktig forutsetning for å leve disippellivet, og da er det også viktig å lytte. Hvis jeg ikke gjør det, ender jeg fort opp med å gjøre noe annet enn det som er viktig for ham. Direktivene som han ga for det som skulle bli hans siste måltid og som vi markerer i dag, var veldig konkrete:
«Gå inn i byen! Der vil en mann som bærer en vannkrukke, møte dere. Følg etter ham, og der han går inn, skal dere si til eieren av huset: ‘Mesteren spør: Hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine?’ Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand for oss.»
Markus 14:13-15
Dette er nok et herlig bevis på at Herren har full kontroll. Etter noen veldig kaotiske dager og uker med Covid-19-situasjonen, er det en velsignelse og en bekreftelse som jeg vil ta med meg inn i denne dagen. 

Enten påsken står for døren eller den allerede er overstått, hilser jeg dere med ordene som er gyldige hele året: 
Kristus er oppstanden!
--------------------------
(1) Se hele fasteserien:  'Opp til Jerusalem'

Ingen kommentarer: