lørdag 23. juni 2018

Å vandre i og med fred

Jeg liker å hilse på folk med «fred». I Norge er det litt uvanlig og noen ser på meg med et smil når jeg møter dem med «Guds fred!», men i Øst-Europa er det en helt vanlig hilsen. Vi finner «fred» blant de kvaliteter som Paulus anså som «verdig vandring i lys av det kallet vi har mottatt»:
Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen
Ef 4:3
Jeg hadde ikke vært en Jesu etterfølger lenge før jeg oppdaget at djevelens mest fremtredende kjennetegn er hans «splitt og hersk» strategi. Enhet er selve sjelen i alle fellesskap. Dersom enheten blir ødelagt, vil fellesskapet gå i oppløsning.

Hva kan vi gjøre for å bevare Åndens enhet?

I boken «Målrettet liv» gir Rick Warren følgende råd:
  • Fokuser på det vi har felles, ikke på forskjellene 
  • Vær realistisk i forventingene (ingen menighet er fullkommen) 
  • Velg oppmuntring i stedet for kritikk 
  • Nekt å høre på sladder 
  • Støtt lederne 
  • Praktiser Guds metode for konfliktløsning (1) 
Paulus sitt råd til menigheten i Rom er i den samme ånd: 
Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet.
Rom 14:19
Dagens ’manna’:
Jeg vil strebe etter å gå i og med fred.
--------------------------
(1) Matt 18:15-17a
Se også “Satsingsområde” – en refleksjon skrevet til samme vers.

Ingen kommentarer: