lørdag 12. mai 2018

«… uten oss, vil ikke Gud»

Overskriften er siste del av et velkjent sitat fra Augustin:
«Uten Gud, kan vi ikke. Uten oss, vil ikke Gud.»
Det er god bibelsk støtte for første del av sitatet. I lignelsen om vintreet fokuserte Jesus på viktigheten av å bære frukt og sa:
«…uten meg kan dere ingen ting gjøre.»
Joh 15:5b
Det er ingen tvil om at Gud ‘kan’ uten oss. Da fariseerne ba Jesus om å tale disiplene til rette fordi de hyllet ham da han red inn i Jerusalem på palmesøndag, svarte Jesus:
«Dersom de tier, skal steinene rope.»
Luk 19:40
Augustin har likevel rett, Gud ønsker jobbe i oss og gjennom oss (1). Mange år tilbake lyttet jeg til Bill Himes som åpnet andakten sin med følgende proklamasjon: «Ingen stein skal rope i stedet for meg!» - En mann som har viet alle sine talenter og alt han er til Gud, har troverdighet når han kommer med en slik uttalelse (2). William Booth hadde samme overbevisning og engasjement, derfor kunne han si: «Jeg er et Guds trekk!».

Når jeg tenker på «Guds trekk» er et sjakkbrett det første bildet som dukker i tanken min. I løpet av mitt første år på Offisersskolen i 1974 jobbet andre-års kadettene i sesjonen «Korsets soldater» med en pantomime som de skulle bruke i Royal Albert Hall. Mens International Staff Band spilte stykket "Hellig krig" (3) utførte en gruppe kadetter en kamp på et stort sjakkbrett på scenen, et bilde av kampen mellom det gode og det onde.

Forestillingen gjorde et mektig inntrykk. Den åndelige krigen er imidlertid ikke en forestilling, den er ekte. Uten Gud, kan vi ikke. Uten oss, vil ikke Gud. Vi er et Guds trekk i verden i vår tid, og det betyr kamp med kjærlighetens våpen. Korsets grusomme skjønnhet er dets vitnesbyrd om en kjærlighet som overvant ondskapen. Det vitnesbyrdet er fortsatt kjernen i den bevegelsen som finner sted i og gjennom Jesu etterfølgere i dag.

Dagens ‘manna’:

Et trekk av Gud vil alltid være et kjærlighetstrekk
-------------------------------------
(1) Se: Den tredje bevegelsen som revolusjonerte framdriften
(2) Bill Himes er komponist og sangpoet. Hans sang ‘Alt det jeg er’ er sunget over hele verden.
(3) Brass-entusiaster vil kjenne dette vakre og krevende stykket av Ray Steadman Allen skrevet for Frelsesarmeens hundreårsjubileum i 1965.

Ingen kommentarer: