lørdag 19. mai 2018

Det uforutsigbare trekket

For ti år siden ble jeg kalt til å forkynne på Ungdomskongressen i Norge. Temaet for kongressen var "banebrytende" - og siden jeg skulle tale på tre møter bestemte jeg meg for å forkynne om banebrytende tro, håp og kjærlighet. Stine, som var ansvarlig for dekorasjon av hallen, hadde bedt meg om ideer, og jeg foreslo at hun kunne bruke de tre symbolene: Kors, Anker og Hjerte - men jeg sa også at hun kunne føle seg fri til å gjøre ‘som Ånden leder’.

Et par dager før kongressen følte jeg en sterk trang til å bruke et sjakkspill som en gjennomgående illustrasjon i forkynnelsen uten å endre det opprinnelige hovedfokuset. Jeg ønsket at jeg hadde fått denne inspirasjonen tidligere, slik at jeg kunne ha gitt Stine dette alternativet. Nå var det for sent.

Da jeg kom inn i hallen før det første møtet, ble jeg fylt av ærefrykt, fordi scenen var dekorert med et stort sjakkbrett og elementer relatert til spillet. Da jeg fant Stine, spurte jeg "Hvordan visste du?" - Tårene fylte øynene, og hun sa: "Jeg følte meg ledet av Ånden!"

Hvis du vil vinne et sjakkspill mot en erfaren spiller, må du gjøre uforutsigbare trekk. I åndelig krigføring har vi en erfaren motpart, og derfor er Åndens ledelse uunnværlig. Jesus fokuserte på dette i samtalen med Nikodemus:

«Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.»
Joh 3:8
Når Ånden leder oss, blir djevelen skremt fordi de trekkene vi foretar blir uforutsigbare. Han vet det av egen erfaring. Han trodde det var et godt trekk for å drepe ‘Kongen’. Men idet han gjorde det, var hans egen skjebne beseglet; fordi Kongen overvant døden og sto opp igjen for å bringe nytt liv. Ved sin Hellige Ånd gir Kongen liv til hver den som vil bli hans barn. Nå fyller disse barna verdens ‘sjakkbrett’ og med uforutsigbare trekk ledet av Den hellige ånd overvinner de det onde med gode.

'Manna' for i dag:

Som Ånden leder!*
--------------------------
* Når dette innlegget postes på bloggen, sammenfaller det med det offentlige farvellet for General Andre Cox og velkommen for det 19. Høye råd. Vær med å be om at rådet må velge General som «Ånden leder». Du kan se møtet på nettet: sar.my/facebook eller sar.my/highcouncil2018 fra kl 16:30 norsk tid.

Ingen kommentarer: