lørdag 7. april 2018

Trăiește viața Învierii

Deoarece mulți dintre noi se află în atmosfera sărbătorilor pascale, vreau să vă pun următoarea întrebare:
„V-ați gândit vreodată la rolul Duhului Sfânt în Învierea lui Isus Hristos?”
Dacă aș pune această întrebare la un Studiu Biblic, sunt sigur că unii ar răspunde „Da!” - și dacă urmăriți acest blog de mai multă vreme, știți că Duhul Sfânt este cel care dă viață. Povestea creației ne spune că suflarea lui Dumnezeu a fost cea care i-a dat viață lui Adam (1) și dacă faceți parte din Armata Salvării, probabil ați afirmat că credeți în reînviere de către Duhul Sfânt (2).

Pavel a avut multe rugăciuni pentru Efeseni, și în una din ele îi roagă: să cunoașteți
„care este nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi…”
Efeseni 1:19-20
Isus a fost foarte explicit că această putere este Duhul Sfânt (3). Și atunci cînd salut oamenii pe care îi întâlnesc cu afirmația: „Hristos a înviat!”, cred în misterul că puterea care L-a înviat din morți este pentru mine. Așadar, conștientizarea faptului că eu, în calitate de credincios, trăiesc viața Învierii, chiar dacă îmi trăiesc viața aici pe pământ, devine vitală pentru deschiderea continuă a darurilor Duhului.

„Mana” pentru astăzi:
A trăi viața Învierii, înseamnă a transmite puterea Spiritului Sfânt
----------------------------
(1) Geneza 2:7
(2) „Noi credem că pocăinţa în faţa lui Dumnezeu, credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos şi renaşterea spirituală prin Duhul Sfânt sunt necesare pentru salvare.” Cea de-a șaptea doctrină a Armatei Salvării.
(3)
Faptele Apostolilor 1:8

Ingen kommentarer: