torsdag 27. april 2017

Utenfor ‘boksen’ – en tid for alt *

ENGLISH
Ideen med å kaste ut garnet på den andre siden av båten er ulogisk. Samtidig forteller hendelsen at Guds rike er annerledes og at vi som disipler må være åpne for å tenke ‘utenfor boksen’

Religion blir fort en ‘boks’. Jesus kom med liv og livet kan ikke overleve i en boks. Det kan være en av grunnene til at øvelsen med å kaste garnet ut på den ‘andre siden’ var en viktig lærdom for disiplene. Særlig dersom tallet '153' også ga dem nyttige assosiasjoner.

I lys av de siste refleksjonene mine (1), kan dette være et signal om at det er viktig å tenke utenfor ‘boksen’ for å nå alle alle folkeslag med evangeliet, og ikke bare jødene, Guds utvalgte folk. Jeg tillater meg derfor å ta denne tanken enda et skritt videre:


Da Jesus hadde mettet 5000 mennesker, leser jeg at:
Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mot Betsaida, mens han selv sendte folket av sted.
Mark 6:45
De dro altså fra Galilea (vestsiden av Genesaretsjøen) hvor de stort sett hadde betjent jøder. Den ‘andre siden’ var Dekapolis landet, hvor det primært bodde andre folkeslag. Det er interessant at de også der skulle bli vitne til et «brødunder». Denne gang ble 4000 mennesker mettet, og da oppdraget var utført var klart for retur:
Straks etter gikk han i båten sammen med disiplene og kom til traktene ved Dalmanuta.
Mark 8:10
Man antar at Dalmanuta lå like ved, eller var identisk med Magdala på den nordvestlige siden av sjøen.

Det interessante er at da Jesus mettet de 5000 som sannsynligvis var jøder, ble det 12 kurver til overs. Altså mer enn nok til Israels 12 stammer. Da han mettet 4000 på den andre siden var det syv kurver til overs – fullkommenhetens tall som er summen av skaperverkets tall = fire og Guds tall = tre. Som kan tyde på at det altså er mer enn nok til alle. Kanskje rekkefølgen av de to brødundrene heller ikke er tilfeldig ettersom evangeliet «er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker» (2).

Dagens ‘manna’:

Den andre siden er viktig dersom jeg vil nå alle mennesker
------------------------------------
(1) Se ‘Statistikk med en dypere mening’ og ‘Plassgaranti’
(2) Rom 1:16
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: