onsdag 26. april 2017

Plassgaranti – en tid for alt *

ENGLISH
Dersom fangsten av de 153 fiskene er en profetisk hendelse som inkluderer alle folkeslag, ligger det enda mer viktig lærdom i den praktiske undervisningen som finner sted på og ved Tiberiassjøen. Et eksempel er i den siste delen av det statistiske verset:
Men enda det var så mange, revnet ikke garnet.
Joh 21:11
Selv om evangeliet om frelse favner hele verden, ‘revner’ ikke garnet. Det er med andre ord et mulig oppdrag. Om jeg tenker tilbake til starten på ‘reisen opp til Jerusalem’, var det at Peter og disiplene fikk klarhet i hva oppdraget er (2) noe av det første som skjedde. De skulle (etter oppstandelsen) bekjenne Jesus som den levende Guds Sønn, som er «Klippen» for hele oppdraget, og med fulgte et løfte:
«På denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.»
Matt 16:18b
Et garn som revner vil være det samme som at dødsrikets porter får makt. Evangeliet holder uansett. Det er plass til alle.

Siden mange av disiplene kom til å lide martyrdøden, tror jeg at denne lærdommen var viktig. Og det holder også i vår urolige tid 2000 år senere. Dødsrikets porter har ingen makt, garnet vil aldri revne.

Dagens ‘manna’:

Frelsen kommer med plassgaranti
---------------------------------
(1) Jeg tar mer enn gjerne bussen - særlig når det er garantert plass!
(2) Å vite hva oppdraget er – et skritt på veien 
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: