mandag 24. april 2017

Hjelp til å gjenkjenne Jesus – en tid for alt *

ENGLISH
Noen ganger har jeg hatt behov for at noen har hjulpet meg å gjenkjenne Jesus, og noen ganger har det vært jeg som har kunnet hjelpe andre. 

Når jeg leser om de syv disiplene som er ute på Tiberiassjøen og fisker uten å få noe, er det vanskelig å forstå at de ikke kjenner igjen mannen som ber dem om å kaste ut garnet på høyre side av båten. Selv da de får storfangst, er det kun Johannes som trekker konklusjonen, og sier til Peter:
«Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg – den hadde han tatt av – og kastet seg i sjøen.
Joh 21:7
Det ligger en viktig lærdom i denne lille hendelsen. Peter lengtet etter å være sammen med Jesus igjen, og derfor burde han sikkert også ha kjent ham igjen, men det var nok at Johannes bekreftet det Peter innerst inne kanskje håpte og trodde: «Det må være Jesus der inne på stranda!»

Det er viktig for oss som tror at vi bekrefter Jesu nærvær når vi er sammen. Vi blir fort opptatte med oppdraget og de daglige gjøremålene, at vi blir blinde for Jesus i blant oss. Han er der hele tiden og vi må hjelpe hverandre til å se ham.

Dagens ‘manna’:

Der hvor det fins disipler er Jesus også!
----------------------------------------
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: